Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego
Aktualna wersja 3.0

Proste Faktury JPK - AKTUALIZACJE PROGRAMU

Co pewien czas ukazują się nowe wersje programu. Poniżej znaleźć można:

UWAGA! Prosimy pamiętać, że w przypadku użytkowników posiadających bezterminowy klucz aktywacyjny na wersje 1.x lub 2.x aktualizacja do wersji 3.x wymaga zakupienia nowego klucza! Użytkownikom z tej grupy, którzy chcą jedynie przetestować najnowszą wersję programu zaleca się jej zainstalowanie w innej lokalizacji niż wersja 1.x lub 2.x używana na codzień - w przeciwnym razie program przełączy się w tryb wygasłej licencji i w praktyce nie będzie można tworzyć i drukować dokumentów.

INSTRUKCJA SZYBKIEJ AKTUALIZACJI DO WERSJI 3.0

Aby dokonać aktualizacji należy zainstalować nową wersję programu dokładnie tak samo jakby czyniło się to po raz pierwszy, z jednym zastrzeżeniem - katalogu w którym program ma zostać zainstalowany. Użytkownik ma co prawda możliwość jego wyboru (domyślna lokalizacja to zazwyczaj C:\Program Files\Proste Faktury), ale powinien pamiętać, że w typowym przypadku dane wystawionych dokumentów, zapamiętanych kontrahentów i produktów, plik klucza aktywacyjnego oraz ustawienia, są przechowywane właśnie w tym katalogu. Stąd, aby nowa jego wersja mogła uzyskać do nich dostęp, musi zostać zainstalowana w tym samym miejscu co poprzednia. Należy zarazem podkreślić, że instalacja "na" poprzednią wersję w żadnym wypadku nie kasuje wymienionych wyżej danych i ustawień. Natomiast nie należy odinstalowywać poprzedniej wersji, gdyż to akurat spowoduje usunięcie WSZYSTKICH plików z danymi.

Zaktualizować program można zarówno po wykupieniu klucza licencyjnego jak i wersję demonstracyjną, z tym że aktualizacja nie spowoduje zniesienia już wykorzystanych ograniczeń nałożonych na wersję testową, np. nie zwiększy licznika możliwych do wydrukowania dokumentów.

W typowych warunkach instalator powinien automatycznie wykryć lokalizację poprzedniej wersji i zaproponować ją jako docelową w oknie, które widać poniżej na zrzucie nr 3. Jeśli jednak istnieje wątpliwość co do miejsca instalacji dotychczasowej wersji programu, można je łatwo ustalić. Należy kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonie (skrócie) programu na Pulpicie i w menu jakie się wówczas pojawi wybrać opcję Właściwości (1). W oknie, które zostanie następnie wyświetlone na ekranie znajduje się m.in. pole Element docelowy zawierający pełną ścieżkę do pliku wykonywalnego programu (2). Podczas instalacji nowej wersji należy wybrać tę ścieżkę jako katalog docelowy (3).

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI 3.0

  1. Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (struktura JPK-FA).

Zmiany wprowadzane w starszych wersjach programu