Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego
Aktualna wersja 3.6.1

Proste Faktury JPK - Dokumentacja

Rozdział 7.1.
Lokalizacja »
JĘZYKI

Spis treści  

Program udostępnia użytkownikowi dwa rodzaje ustawień językowych:

  • wybór języka interfejsu graficznego,
  • wybór języka wydruku faktur i rachunków.

Należy podkreślić, że są one od siebie całkowicie niezależne. Nie ma żadnego bezpośredniego związku pomiędzy wyborem języka interfejsu a tym, w jakim języku drukowane są faktury i rachunki. Inaczej ma się tylko sprawa z wydrukami raportowymi (np. zestawieniami dokumentów) oraz eksportami CSV, które automatycznie przyjmują język interfejsu.

W oknie Ustawienia, na karcie Lokalizacja, dostępne są m.in. następujące opcje:

  • język interfejsu,
  • domyślny język wydruku faktur i rachunków.

Należy zdecydowanie podkreślić słowo domyślny, gdyż język może zostać zmieniony w zaawansowanych ustawieniach poszczególnych dokumentów. Innymi słowy, język jest cechą każdego indywidualnego dokumentu z osobna. Ustawienie języka dostępne jest dla wszystkich faktur i rachunków, oprócz faktury VAT RR i dziennych zestawień sprzedaży.

Tłumaczenia interfejsu użytkownika są na stałe wbudowane w program. Są obecnie dwa - polskie i angielskie - i nie można ich ani zmieniać, ani dodawać nowych.

Inaczej wygląda kwestia tłumaczeń dokumentów. Użytkownik ma do dyspozycji kilka szablonów, w tym modyfikowalne. Gotowe tłumaczenia dostępne bezpośrednio po instalacji to polskie, angielskie, niemieckie i niderlandzkie. Dzięki powyższym właściwościom programu możliwe jest:

  • przetłumacznie dokumentów na dowolny wybrany przez użytkownika język,
  • zmiana standardowego polskiego wzoru treści faktur i rachunków (po uprzednim skopiowaniu do jednego z tłumaczeń użytkownika).

Opis narzędzia służącego do edycji tłumaczeń dokumentów znajduje się w odrębnym rozdziale.

Spis treści  Do góry