Proste Faktury
Komfort fakturowania dla każdego
Aktualna wersja 2.8

Proste Faktury - Dokumentacja

Rozdział 31.
REJESTRACJA I ZAKUP

Spis treści  

Aby w pełni skorzystać z funkcjonalności programu należy zarejestrować się i uiścić opłatę licencyjną. Aktualne zasady rejestracji i zakupu licencji, w tym cennik, opisane są w serwisie internetowym dystrybutora - www.duokomp.pl.

Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma klucz aktywacyjny w postaci ciągu tekstowego, który należy wpisać w stosownym polu w oknie Rejestracja. Informacja o aktualnym stanie licencjonowania umieszczona jest zarówno tam jak i dodatkowo w dolnej części okna głównego. Program jest w stanie obsługiwać zarówno klucze bezterminowe jak i z ograniczonym terminem ważności (abonament).

Odnośnie reguł licencjonowania programu oraz ograniczeń trybu demonstracyjnego należy mieć na uwadze następujące kwestie:

  • w trybie demonstracyjnym limitowana jest łączna liczba wydruków dokumentów (maksymalnie 12 wydruków); zapisanie dokumentu do PDF i/lub wysłanie go e-mailem jest traktowane tak samo jak wydruk;
  • limitowana jest także liczba dokumentów jakie można jednocześnie przechowywać w bazie danych - po 20 sztuk dla następujących grup: dokumentów sprzedaży (faktury / rachunki / DZS / noty księgowe), paragonów fiskalnych, dokumentów płatności (KP / KW / przelewy), dokumentów windykacyjnych (upomnienia / wezwania do zapłaty / noty odsetkowe) oraz dokumentów magazynowych (WZ / WZK / PZ / PZK);
  • zasadniczo nie jest w żaden sposób ograniczona możliwość edycji dokumentów (z zastrzeżeniem punktu następnego) i dostępny jest podgląd wydruków - pozwala to na swobodne przetestowanie programu przed podjęciem decyzji o zakupie;
  • w trybie demonstracyjnym nie można edytować stopki dokumentów - zawsze informuje ona o braku rejestracji i nie da się tego wyłączyć;
  • w trybie demonstracyjnym nie ma możliwości podłączenia się do usługi Kopia zapasowa on-line;
  • program rejestrowany jest na jeden ściśle określony NIP (VAT ID), zapisany w kluczu aktywacyjnym; po jego wprowadzeniu nie można już zmieniać NIP-u (VAT ID) wystawcy dokumentów bez uzyskania nowego klucza;
  • jeśli klucz licencyjny ma ograniczony termin ważności, program ostrzega o tym, że zbliża się koniec okresu abonamentowego; jeśli jednak dobiegnie on końca, gdyż nie zostanie wprowadzony nowy klucz aktywacyjny, zablokowana zostanie możliwość drukowania dokumentów z datą wystawienia późniejszą od daty wygaśnięcia klucza;
  • data wystawienia dokumentu nie może być późniejsza niż dzień, w którym wygasa klucz aktywacyjny; w przeciwnym razie takiego dokumentu nie można zapisać ani wydrukować;
  • tworzenie, drukowanie, zapisywanie i wysyłanie e-mailem jakichkolwiek dokumentów nie będzie możliwe w przypadku, gdyby zapisany w katalogu programu plik klucza aktywacyjnego uległ uszkodzeniu, co jednak nie powinno się zdarzyć w zwykłych okolicznościach.

Spis treści  Do góry