Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego
Aktualna wersja 3.0
Proste Faktury JPK – przyjazny program do fakturowania.

Proste Faktury JPK - AKTUALNOŚCI

03-09-2018 | Proste Faktury JPK – obowiązek udostępniania JPK-FA

Pragniemy przypomnieć wszystkim użytkownikom naszego oprogramowania, że od 1 lipca br. znacznemu poszerzeniu uległ obowiązek udostępniania JPK organom administracji skarbowej.

W przypadku użytkowników programu Proste Faktury oznacza to obowiązek udostępnienia na żądanie organu dokumentu JPK-FA. Stanowi to wprowadzenie w życie od dawna zapowiadanych zmian, o których była mowa również w dawniejszych publikacjach na tej stronie oraz w newsletterze. Jest to szczególnie istotne dla tych użytkowników, którzy nie dokonali jeszcze stosownej aktualizacji oprogramowania, gdyż wersje programu Proste Faktury starsze niż 3.0 nie spełniają obecnie obowiązujących wymogów prawa.

10-11-2017 | Jednolity Plik Kontrolny / Proste Faktury 3.0 JPK

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami oraz wymogami przepisów prawa, publikujemy nową wersję programu zapewniającą wsparcie dla Jednolitego Pliku Kontrolnego – konkretnie dla struktury JPK-FA, która jest typową strukturą obsługiwaną przez program do faktur. Zwracamy przy tym uwagę, że wsparcie dla JPK zapewniają również inne nasze aplikacje, stosownie do ich przeznaczenia i funkcjonalności.

18-01-2017 | Proste Faktury 2.8

Ukazała się nowa wersja programu wprowadzająca kilka zmian potencjalnie istotnych z punktu widzenia stanu prawnego obowiązującego od początku roku 2017. W szczególności rozwiązuje techniczne problemy z wystawianiem faktur, w których oprócz nabywcy wskazuje się również odbiorcę towaru lub usługi. Jest to zasadniczo ostatnia zaplanowana wersja 2.x wprowadzająca zmiany o merytorycznym charakterze. W przygotowaniu jest obecnie wersja 3.0, która udostępni m.in. możliwość generowania jednolitych plików kontrolnych.

Archiwum aktualności