Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Aktualna wersja 2.2
DuoKomp Kalkulatory - odsetki podatkowe i ustawowe, wynagrodzenia, amortyzacja, weryfikatory

DUOKOMP KALKULATORY - AKTUALNOŚCI

02-02-2018 | DuoKomp Kalkulatory 2018

Udostępniliśmy zaktualizowany pakiet DuoKomp Kalkulatory oraz zestawienia parametrów na tej stronie internetowej dostosowanane do przepisów obowiązujących od początku roku 2018. Pakiet dostępny jest zarówno w wersji instalowanej na komputerze jak również w wersji online. Tradycyjnie zostanie też dołączony do kolejnych wersji programów DuoKomp Sprzedaż i Magazyn, Proste Faktury i DuoKomp Księga Podatkowa, jakie udostępnimy w najbliższym czasie.