Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.4

Kalkulator walutowy on-line

Kalkulator walutowy pozwala przeliczyć każdą walutę obcą na złotówki lub odwrotnie, wg kursu NBP z danego dnia lub dowolnego kursu podanego przez użytkownika.

Sposób obliczeń
z PLN na walutę obcą
z waluty obcej na PLN

Waluta obca
Kurs wymiany
NBP z dnia*:
???

Dowolny:
: 1

*) Jeżeli w wybranym dniu nie były publikowane kursy średnie NBP, użyty zostanie ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.

Kwota w PLN

Kwota w EUR
0.00

Kalkulator walutowy - Pomoc