Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.4

Kalkulator wynagrodzenia cywilnoprawnego on-line

Kalkulator wynagrodzeń cywilnoprawnych ma zastosowanie do wynagrodzeń wynikających z Kodeksu Cywilnego, w szczególności umów o dzieło i umów do których stosuje się przepisy o zleceniu, z uwzględnieniem specyficznych dla nich zasad opodatkowania i ubezpieczenia.

Kwota wynagrodzenia

PIT
Koszty uzyskania przychodu:
stawka (%):
ryczałtowe
Stawka podatku:
Zwolnienie z podatku
ZUS
emerytalne
rentowe

chorobowe
wypadkowe

zdrowotne
FP
FGŚP

ubezp. wypadkowe - stawka (%):

ParametrPracownikPracodawca
Wynagrodzenie brutto
Koszty uzysk. przychodun/d
Dochódn/d
Ubezp. emerytalne
Ubezp. rentowe
Ubezp. chorobowen/d
Ubezp. wypadkowen/d
FPn/d
FGŚPn/d
Podstawa obliczenia podatkun/d
Zmniejszenie podatkun/d
Obliczony podatekn/d
Ubezp. zdrowotnen/d
Podatek należnyn/d
Wynagrodzenie netton/d

Kalkulator wynagrodzenia cywilnoprawnego - Pomoc