Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.4

DUOKOMP KALKULATORY - PARAMETRY

Parametry wynagrodzeń

Poniższa tabela przedstawia parametry wykorzystywane podczas wyliczania podatkowo-ubezpieczeniowych składników wynagrodzeń obowiązujące w roku 2020. Prosimy jednak pamiętać, że w niektórych wypadkach są to jedynie najbardziej typowe i domyślne opcje, które czasami mogą ulegać zmianom.

ParametrZatrudnionyPracodawca
Podatek dochodowy
Stawka I przedziału skali17% 
Stawka II przedziału skali32% 
Górna kwota I przedziału skali85 528,00 zł 
Kwota zmniejszająca podatek525,12 / rok
43,76 zł / m-c
 
Koszty uzyskania przychodu -
pracownik w m-scu zamieszakania
250,00 zł / m-c 
Koszty uzyskania przychodu -
pracownik poza m-scem zamieszakania
300,00 zł / m-c 
Koszty uzyskania przychodu -
umowa zlecenia
20% przychodu 
Koszty uzyskania przychodu -
umowa o dzieło
50% przychodu 
Ubezpieczenia
Emerytalne9,76% podstawy9,76% podstawy
Rentowe1,5% podstawy6,5% podstawy
Ograniczenie podstawy wymiaru składki na ubezp. emerytalne i rentowe156 810,00 zł
Chorobowe2,45% podstawy 
Wypadkowe 1,67% podstawy
Zdrowotne - odliczane od podatku doch.7,75% podstawy 
Zdrowotne - nieodliczane od podatku doch.1,25% podstawy 
Pozostałe
Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto2 600,00 zł 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2,45% podstawy
Fundusz Pracy 0,1% podstawy
Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% podstawy

Kalkulatory

do góry