Kopia online
Ochrona i współdzielenie danych

Kopia online - Dokumentacja

Ponieważ usługa Kopia online dostępna jest przez interfejsy użytkownika wspieranych aplikacji, prosimy udać się do dokumentacji właściwego programu:

W praktyce interfejs graficzny oraz sposób działania usługi jest w każdym z tych programów taki sam. Pewne odmienności funkcjonalne dotyczą jedynie programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn, gdyż w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych jest to program sieciowy.