Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Aktualna wersja 6.0

DuoKomp Księga Podatkowa 2019 JPK - AKTUALIZACJE PROGRAMU

Co pewien czas ukazują się nowe wersje programu. Poniżej znaleźć można:

INSTRUKCJA SZYBKIEJ AKTUALIZACJI DO NAJNOWSZEJ WERSJI

Aktualizacja z edycji 2018 lub starszej

Aktualizacja w aspekcie technicznym opisana jest poniżej. Nie mniej jednak w sensie licencyjnym edycje oznaczone różnymi latami (np. 2019 i 2018) traktowane są jak odrębne programy i ich klucze aktywacyjne nie są kompatybilne w żadną stronę. W praktyce oznacza to, że po aktualizacji do nowszej edycji konieczne będzie również wprowadzenie nowego klucza aktywacyjnego dla niej przeznaczonego. Klucz wygenerowany dla starszych edycji nie zostanie rozpoznany i program przełączy się w tryb demonstracyjny z wszystkimi tego konsenkwencjami.

Instalacja nowszej wersji programu

Aby dokonać aktualizacji, należy zainstalować nową wersję programu dokładnie tak samo jakby czyniło się to po raz pierwszy, z zastrzeżeniem katalogu, w którym program ma zostać zainstalowany. Użytkownik ma co prawda możliwość jego wyboru (domyślna lokalizacja to zazwyczaj C:\Program Files\DuoKomp Księga Podatkowa), ale powinien pamiętać, że w typowym przypadku baza danych, klucza aktywacyjny oraz ustawienia są przechowywane właśnie w tym katalogu. Stąd, aby nowa wersja mogła uzyskać do nich dostęp, musi zostać zainstalowana w tym samym miejscu co poprzednia. Należy zarazem podkreślić, że instalacja "na" poprzednią wersję w żadnym wypadku nie kasuje wymienionych wyżej danych i ustawień. Natomiast nie należy odinstalowywać poprzedniej wersji, gdyż to akurat spowoduje usunięcie WSZYSTKICH plików z danymi.

Zaktualizować program można zarówno po wykupieniu klucza aktywacyjnego jak i wersję demonstracyjną, z tym że aktualizacja nie spowoduje zniesienia już wykorzystanych ograniczeń nałożonych na wersję testową.

W typowych warunkach instalator powinien automatycznie wykryć lokalizację poprzedniej wersji i zaproponować ją jako docelową w oknie, które widać poniżej na zrzucie nr 3. Jeśli jednak istnieje wątpliwość co do miejsca instalacji dotychczasowej wersji programu, można je łatwo ustalić. Należy kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonie (skrócie) programu na Pulpicie i w menu jakie się wówczas pojawi wybrać opcję Właściwości (1). W oknie, które zostanie następnie wyświetlone na ekranie znajduje się m.in. pole Element docelowy zawierający pełną ścieżkę do pliku wykonywalnego programu (2). Podczas instalacji nowej wersji należy wybrać tę ścieżkę jako katalog docelowy (3).

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI 6.0

  1. Narzędzie automatycznego proporcjonalnego rozliczania VAT i kosztów w KPiR (np. koszty eksploatacji pojazdów),
  2. Ulepszone pole wprowadzania wartości netto, VAT i brutto,
  3. Narzędzie wyszukiwania w księdze, ewidencjach środków trwałych i wyposażenia oraz na liście płac,
  4. Dołączone zaktualizowane kalkulatory z parametrami na rok 2019,
  5. Zaktualizowane poglądowe formularze deklaracji VAT-7.

Zmiany wprowadzone w starszych wersjach programu