Księga Podatkowa
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Aktualna wersja 4.1

DUOKOMP KSIĘGA PODATKOWA 2017 - Dokumentacja

Rozdział 4.
AKTUALIZACJA

Spis treści  

Aktualizacja z edycji 2014/2016 lub wcześniejszej

Sposób dokonania aktualizacji w aspekcie technicznym opisany jest poniżej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w sensie licencyjnym edycje 2014/2016 i 2017 traktowane są jak odrębne programy i ich klucze aktywacyjne nie są kompatybilne w żadną stronę. W praktyce oznacza to, że po aktualizacji do edycji 2017 konieczne będzie również wprowadzenie nowego klucza aktywacyjnego przeznaczonego dla tej wersji programu. Klucz wygenerowany dla poprzednich wersji nie zostanie bowiem rozpoznany jako prawidłowy i program przełączy się w tryb demonstracyjny z wszystkimi tego konsenkwencjami.

Instalacja nowszej wersji programu

Nową wersję programu należy zainstalować dokładnie tak samo jakby czyniło się to po raz pierwszy, z zastrzeżeniem katalogu w którym program ma zostać zainstalowany. Użytkownik ma co prawda możliwość jego wyboru (domyślna lokalizacja to C:\Program Files\DuoKomp Księga Podatkowa), ale powinien pamiętać, że baza danych programu, plik klucza aktywacyjnego oraz ustawienia, są przechowywane właśnie w tym katalogu. Stąd, aby nowa jego wersja mogła uzyskać do nich dostęp, musi zostać zainstalowana w tym samym miejscu co poprzednia. Należy zarazem podkreślić, że instalacja "na" poprzednią wersję w żadnym wypadku nie kasuje wymienionych wyżej danych i ustawień. Natomiast nie należy odinstalowywać poprzedniej wersji, gdyż to akurat spowoduje usunięcie plików z danymi.

Zaktualizować program można zarówno po wykupieniu klucza aktywacyjnego jak i w trybie demonstracyjnym, z tym że aktualizacja nie spowoduje zniesienia już wykorzystanych ograniczeń nałożonych na wersję testową.

W typowych warunkach instalator nowej wersji powinien automatycznie wykryć położenie wersji poprzedniej i zaproponować tę lokalizację jako docelową w oknie, które widać poniżej na zrzucie nr 3. Jeśli jednak istnieje wątpliwość co do miejsca instalacji dotychczasowej wersji programu, można je łatwo ustalić. Należy kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonie (skrócie) programu na Pulpicie, pasku szybkiego uruchamiania lub w Menu Start. Z menu kontekstowego, które się wówczas pojawi należy wybrać opcję Właściwości (1). W oknie, które zostanie następnie wyświetlone na ekranie znajduje się m.in. pole Element docelowy zawierający pełną ścieżkę do pliku wykonywalnego programu (2). Podczas instalacji nowej wersji należy wybrać tę ścieżkę jako katalog docelowy (3).

(1) menu kontekstowe ikony programu (2) właściwości skrótu do programu(3) wybór katalogu docelowego podczas instalacji

Spis treści  Do góry