Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Aktualna wersja 6.1

DuoKomp Księga Podatkowa 2019 JPK 6.1 - Dokumentacja

Rozdział 8.
KSIĘGOWANIE VAT

Spis treści  

Rozliczanie VAT przy pomocy programu odbywa się równolegle do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir) i składa się z następujących podstawowych elementów:

Rozliczanie VAT jest opcją, z której skorzystają wyłącznie użytkownicy będący jego podatnikami. W zależności od tego należy odpowiednio ustawić opcję Łącznie z księgą prowadź również rozliczenie VAT - w oknie właściwości danej podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Domyślnie jest ona włączona. Jeśli jednak zostanie wyłączona, wówczas okno edycji wpisów do pkpir nie zawiera w ogóle odpowiedniej sekcji.

Sekcja ta pozwala określić w szczególności:

 • fakt rozliczania lub nie VAT dla danej pozycji w księdze (np. zaliczona w koszty na podstawie przepisów o podatku dochodowym składka na ubezpieczenie emerytalne nie będzie miała rozliczanego VAT-u),
 • sposób rozliczenia pozwalający powiązać transakcję z odpowiednimi polami deklaracji VAT-7(K) oraz JPK-VAT,
 • daty opisujące zdarzenie gospodarcze z punktu widzenia VAT:
  • data rozliczenia decydująca o przypisaniu do miesiąca/kwartału w rejestrze VAT, deklaracji VAT-7(K) i JPK-VAT; jest również wprost drukowana w rejestrze zakupów;
  • data wystawienia faktury uwidoczniona w rejestrze sprzedaży VAT oraz JPK-VAT (w sprzedaży jako "data wystawienia" i w zakupach jako "data zakupu");
  • data otrzymania (wpływu) faktury zakupowej uwidoczniona w rejestrze zakupów VAT oraz JPK-VAT (zakupy);
  • data sprzedaży w fakturze własnej uwidoczniona w rejestrze sprzedaży VAT oraz JPK-VAT;
 • rodzaj sprzedaży powiązanej jeśli transakcja jest zakupem, co jest istotne z punktu widzenia rejestru zakupów, deklaracji VAT-7(K) oraz JPK-VAT.

Spis treści  Do góry