Księga Podatkowa
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Aktualna wersja 4.1

DUOKOMP KSIĘGA PODATKOWA 2017 - Dokumentacja

Rozdział 8.
KSIĘGOWANIE VAT

Spis treści  

Rozliczanie VAT przy pomocy programu odbywa się równolegle do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir) i składa się z następujących podstawowych elementów:

  • wprowadzanie wartości transakcji opodatkowanych VAT w powiązaniu z wpisami do pkpir (przy pomocy tego samego interfejsu, zrzut nr 1),
  • tworzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT na podstawie danych z wybranych ksiąg,
  • tworzenie deklaracji VAT-7(K) na podstawie danych z wybranych ksiąg.

Jak widać pierwszy z wymienionych składników ma kluczowe znaczenie, gdyż pozostałe pobierają z niego dane. Rejestrom i deklaracjom poświęcono odrębne rozdziały.

Rozliczanie VAT równolegle do pkpir

Rozliczanie VAT jest opcją, z której skorzystają wyłącznie użytkownicy będący jego podatnikami. W zależności od tego należy odpowiednio ustawić opcję Łącznie z księgą prowadź również rozliczenie VAT - w oknie właściwości danej podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Domyślnie jest ona włączona. Jeśli jednak zostanie wyłączona, wówczas okno edycji wpisów do pkpir nie zawiera w ogóle odpowiedniej sekcji.

Sekcja ta pozwala określić w szczególności:

  • fakt rozliczania lub nie VAT dla danej pozycji w księdze (np. zaliczona w koszty na podstawie przepisów o podatku dochodowym składka na ubezpieczenie emerytalne nie będzie miała rozliczanego VAT-u),
  • sposób rozliczenia pozwalający powiązać transakcję z odpowiednimi polami deklaracji VAT-7(K),
  • datę rozliczenia VAT oraz datę otrzymania lub wystawienia faktury, co pozwala na prawidłowe przypisanie transakcji do miesiąca rozliczeniowego,
  • rodzaj sprzedaży powiązanej jeśli transakcja jest zakupem, co jest istotne z punktu widzenia rejestru zakupów oraz deklaracji VAT-7(K).

Spis treści  Do góry