Księga Podatkowa
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Aktualna wersja 4.1

DUOKOMP KSIĘGA PODATKOWA 2017 - Dokumentacja

Rozdział 26.
REJESTRACJA I ZAKUP

Spis treści  

Aby w pełni skorzystać z funkcjonalności programu należy zarejestrować się i uiścić opłatę licencyjną. Aktualne zasady rejestracji, w tym cennik, opisane są w serwisie internetowym dystrybutora - www.duokomp.pl.

Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma klucz aktywacyjny w postaci ciągu tekstowego, który należy wpisać w stosownym polu w oknie Rejestracja. Informacja o aktualnym stanie licencjonowania umieszczona jest zarówno tam jak i dodatkowo w dolnej części okna głównego.

Odnośnie reguł licencjonowania programu oraz ograniczeń wersji demonstracyjnej należy mieć na uwadze następujące kwestie:

  • w wersji demonstracyjnej możliwe jest założenie tylko jednej podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w której można umieścić maksymalnie 20 wpisów;
  • w wersji demonstracyjnej większość wydruków posiada bardzo wyraźne oznaczenie, że jest to wydruk testowy nieprzeznaczony do umieszczenia w dokumentacji księgowej;
  • program rejestrowany jest na jeden ściśle określony NIP, zapisany w kluczu aktywacyjnym; po jego wprowadzeniu nie można już zmieniać NIP-u bez uzyskania nowego klucza;
  • NIP z klucza aktywacyjnego jest drukowany automatycznie na większości dokumentów i nie ma możliwości zmiany tego;
  • jeśli klucz aktywacyjny odczytany z dysku będzie z jakiegoś powodu nieprawidłowy, program będzie działał tak, jak gdyby była to jego niezarejestrowana kopia.

Spis treści  Do góry