Księga Podatkowa
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Aktualna wersja 4.1

DUOKOMP KSIĘGA PODATKOWA 2017 - Dokumentacja

Rozdział 19.
SŁOWNIK KONTRAHENTÓW

Spis treści  

Większość wpisów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir) wymaga dla swojej prawidłowości podania danych kontrahenta transakcji. Informację taką zawierają również rejestry VAT. Wprowadza się ją w oknie edycji wpisu do pkpir. Wyjątkowo, gdyby jednak kontrahent nie był bliżej określony, możliwe jest również wybranie i takiej opcji (zrzut nr 1).

Dane kontrahenta transakcji we wpisie do pkpir

Jeżeli użytkownik księguje transakcje ze względnie stałą grupą kontrahentów, wówczas przydatny może okazać się ich słownik. Można go wyświetlić klikając opcję Słowniki -> Kontrahenci... w menu głównym programu (zrzut nr 2) lub klikając odpowiednią opcję w pasku narzędzi okna głównego (zrzut nr 3).

Słownik kontrahentów w menu programu

Słownik kontrahentów na pasku narzędzi programu

Istnieją co najmniej 2 sposoby uzupełniania tego słownika – ręczny i automatyczny. W pierwszym wypadku należy po prostu wybrać opcję Dodaj w menu okna słownika. Pojawi się wówczas okno pozwalające wprowadzić dane kontrahenta. W analogiczny sposób dokonuje się edycji danych kontrahenta już obecnego w słowniku – w tym celu należy wybrać opcję Edytuj... lub kliknąć dwukrotnie wybranego kontrahenta na liście (zrzut nr 4).

Okno wprowadzania danych kontrahenta do słownika

Automatyczne tworzenie słownika działa w ten sposób, że zapamiętywani są w nim wszyscy kontrahenci wprowadzeni wraz z wpisami do pkpir. Nie wymaga to żadnego dodatkowego działania użytkownika i funkcja ta jest domyślnie włączona. Można to wszakże zmienić na karcie Baza danych okna Ustawienia (zrzut nr 5).

Automatyczne tworzenie słownika kontrahentów

Z istniejącego już słownika można natomiast skorzystać przede wszystkim w chwili dodawania nowego wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Kliknięcie przycisku wyszukiwania przy polu nazwy lub NIP-u kontrahenta spowoduje wyświetlenie słownika z możliwością wybrania jednej pozycji z listy (zrzut nr 6). W razie potwierdzenia wyboru dane kontrahenta zostaną wklejone do danego wpisu do księgi. Dzięki temu uniknąć można wielokrotnego wprowadzania danych tego samego kontrahenta.

Korzystanie ze słownika kontrahentów w chwili dodawania nowego wpisu do pkpir

Dane kontrahentów można również zaimportować do programu z zewnątrz lub wyeksportować je z niego – przy pomocy narzędzia Wymiana danych CSV. Bliżej opisane jest to w odpowiednim rozdziale.

Spis treści  Do góry