Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Aktualna wersja 5.1

DuoKomp Księga Podatkowa 2018 JPK - F.A.Q.

W tym dziale podajemy odpowiedzi na najważniejsze i najczęściej zadawane przez użytkowników programu pytania. Mamy nadzieję, że będzie to pomocne opracowanie. W przypadku zadania nam w przyszłości poniższych pytań drogą mailową lub telefoniczną, odsyłać będziemy do odpowiedzi poniżej.

 1. Czy DuoKomp Księga Podatkowa jest kompatybilna z Windows 10?
 2. Czy mogę przenieść program z jednego komputera na inny zachowując wszystkie dane i ustawienia?
 3. Czy mogę zainstalować program na wymiennym nośniku danych, np. pendrivie, i uruchamiać go z tego nośnika na różnych komputerach?
 4. Czy DuoKomp Księga Podatkowa może działać jako aplikacja wielostanowiskowa w sieci lokalnej?
 5. Przy próbie wydrukowania dokumentu, wyświetlenia jego podglądu lub zapisania do PDF pojawia się krytyczny błąd z komunikatem Serwer RPC jest niedostępny lub podobnym.
 6. Wprowadzam do programu nowy klucz aktywacyjny i jest on akceptowany przez program, jednak po ponownym jego uruchomieniu nadal wczytywany jest stary klucz.
 7. Nastąpiła utrata bazy danych programu, tj. brak jest danych dokumentów, klientów i produktów - czy mogę je odzyskać?
 8. Czy mogę używając programu na jednym komputerze obsługiwać jednocześnie wiele firm?
 9. W jakim zakresie program DuoKomp Księga Podatkowa wspiera Jednolity Plik Kontrolony (JPK)?


1. Czy DuoKomp Księga Podatkowa jest kompatybilna z Windows 10?

Tak, program w przynajmniej najnowszych wersjach działa prawidłowo pod Windows 10.


2. Czy mogę przenieść program z jednego komputera na inny zachowując wszystkie dane i ustawienia?

Tak. Jeżeli kopia programu została już zarejestrowana (wpisano klucz aktywacyjny), można łatwo przenieść całą jego instalację pomiędzy komputerami. Najprostszym sposobem dokonania tego jest skopiowanie katalogu programu na dysk docelowego komputera i ewentualne "ręczne" utworzenie tam skrótu do pliku wykonywalnego (kp.exe). Można też przenieść wybrane pliki zawierające dane (kp.dat), ustawienia (kp.ini) i koniecznie klucz aktywacyjny (user.key) do położonego na innym komputerze katalogu, w którym wcześniej zainstalowano program. Opis przeznaczenia poszczególnych plików jakie można znaleźć w katalogu programu zawarty jest w dokumentacji programu w rozdziale "Instalacja".

Jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia jedynie bazy danych i jest to jednorazowa konieczność, zaleca się skorzystanie z wbudowanego w program narzędzia Archwiwizacja lokalna.... Pozwala ono na zapisanie na źródłowym komputerze pliku zawierającego archiwum bazy danych, który należy skopiować na komputer docelowy. Tam, przy pomocy tego samego narzędzia, można oddtworzyć bazę danych. Więcej inormacji na ten temat znajduje się w dokumentacji programu w rozdziale "Archiwizacja danych na lokalnym komputerze".

Jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia jedynie bazy danych i ma to miejsce często, rekomendowane jest skorzystanie z usługi Kopia online, która jest najwygodniejszym i najszybszym sposobem przenoszenia danych pomiędzy stanowiskami pracy.


3. Czy mogę zainstalować program na wymiennym nośniku danych, np. pendrivie, i uruchamiać go z tego nośnika na różnych komputerach?

Tak, pod warunkiem że do kopii programu zainstalowanej na nośniku wymiennym zostanie wpisany klucz aktywacyjny.

Rekomendowaną do rozważenia alternatywą dla przenoszenia programu na pendrivie jest usługa Kopia online. Rowiązanie to zapewnia większe bezpieczeństwo danych (nie ma ryzyka utraty lub uszkodzenia pendriva) i niesie za sobą mniejsze ryzyko wystąpienia problemów technicznych, choć wymaga zainstalowania programu na każdym stanowisku pracy.


4. Czy DuoKomp Księga Podatkowa może działać jako aplikacja wielostanowiskowa w sieci lokalnej?

I tak i nie. Sam program nie ma bowiem specjalnej wersji sieciowej, ale ze względu na swoje specyficzne właściwości może być uruchamiany na wielu różnych komputerach w sieci lokalnej, pomimo że fizycznie jest zainstalowany tylko na jednym z nich. Ponieważ wszystkie dane i ustawienia zarejestrowanego programu przechowywane są w jego katalogu, można postąpić w poniższy sposób:

 • zainstalować program na wybranym komputerze w sieci, który będzie pełnić rolę "serwera",
 • wprowadzić do tak zainstalowanej kopii programu klucz aktywacyjny,
 • udostępnić katalog programu poprzez udziały systemu Windows, tak aby stał się dostępny dla innych komputerów w sieci,
 • utworzyć na pozostałych komputerach skróty do udostępnionego pliku wykonywalnego programu.

Może zajść potrzeba uzupełnienia tej procedury ustawieniem odpowiednich uprawnień do plików/katalogów/udziałów. Należy też koniecznie pamiętać, że udostępniony program nie powinien być uruchamiany przez wielu użytkowników w tym samym czasie. Poza tym jednak opisane rozwiązanie jest dobrze sprawdzone i pozwala uzyskać większość korzyści wynikających z pracy sieciowej.

Rekomendowaną do rozważenia metodą korzystania z programu na wielu stanowiskach jest usługa Kopia online, która pozwala na błyskawiczne i bardzo wygodne przenoszenie bazy danych pomiędzy stanowiskami pracy. Rowiązanie to jest zasadniczo prostsze we wdrożeniu aniżeli udostępnianie programu w sieci lokalnej i niesie za sobą mniejsze ryzyko wystąpienia problemów technicznych.


5. Przy próbie wydrukowania dokumentu, wyświetlenia jego podglądu lub zapisania do PDF pojawia się krytyczny błąd z komunikatem Serwer RPC jest niedostępny lub podobnym.

Niektóre komponenty programu mogą wymagać dostępu do usługi RPC (Zdalne wywoływanie procedur), który w pewnych sytuacjach nie jest jednak możliwy. Na podstawie dotychczasowych analiz ustaliliśmy najbardziej typowe przyczyny tego problemu i zalecamy zastosowanie jednej z 2 poniższych procedur.

Rozwiązanie 1. Jeżeli w systemie operacyjnym jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczające Comodo:

 1. W zasobniku systemowym Windows (w prawej dolnej części ekranu) należy kliknąć ikonę pakietu Comodo prawym klawiszem myszy.
 2. W menu jakie się pojawi należy wybrać Otwórz....
 3. W oknie jakie się wyświetli należy wybrać opcję Defense+.
 4. Pojawi się lista nierozpoznanych plików. Jeżeli wśród nich znajduje się plik kp.exe, a w kolumnie firma widnieje DuoKomp, jest to plik wykonywalny programu DuoKomp Księga Podatkowa.
 5. Należy zaznaczyć powyższy plik, a następnie wybrać opcję Przenieś do zaufanych plików.

Rozwiązanie 2. W innych przypadkach:

Należy upewnić się, że usługa RPC (Zdalne wywoływanie procedur) jest włączona:

 1. Uruchamiamy Panel Sterowania systemu Windows.
 2. Wybieramy aplet Narzędzia Administracyjne (w Windows Vista i 7 należy najpierw włączyć widok ikon, gdyż w widoku kategorii ta opcja nie jest widoczna).
 3. Klikamy dwa razy w pozycję Usługi.
 4. Na liście jaka się pojawi szukamy usługi Bufor wydruku.
 5. Zaznaczamy tę usługę na liście, klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Właściwości.
 6. Na karcie ustawień usługi powinna być wybrana opcja Typ uruchomienia: Automatyczny. Jeśli tak nie jest, należy to zmienić. Konieczny wówczas będzie restart komputera.

6. Wprowadzam do programu nowy klucz aktywacyjny i jest on akceptowany przez program, jednak po ponownym jego uruchomieniu nadal wczytywany jest stary klucz.

Aby rozwiązać opisany problem, należy dokonać bezpośredniej edycji pliku user.key, który znajduje się w katalogu programu i zawiera jego klucz aktywacyjny. Należy ten plik otworzyć i zastąpić jego dotychczasową treść nowym kluczem aktywacyjnym. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

 1. Zamknąć program DuoKomp Księga Podatkowa (jeśli jest uruchomiony);
 2. Odnaleźć katalog programu na dysku komputera; zazwyczaj jest to c:\Program Files\DuoKomp Księga Podatkowa lub c:\Program Files (x86)\DuoKomp Księga Podatkowa, chyba że podczas instalacji programu wybrano inną lokalizację;
 3. Odnaleźć w katalogu programu plik user.key; jeżeli nie są wyświetlane nazwy plików, będzie on widoczny jako po prostu user;
 4. Kliknąć plik user.key prawym przyciskiem myszy i wyświetlić menu Otwórz za pomocą; zasadniczo plik należy otworzyć do edycji w programie Notatnik, więc jeśli znajduje się on na liście w menu Otwórz za pomocą, należy po prostu kliknąć tę pozycję; w przeciwnym razie należy skorzystać z opcji Wybierz program domyślny; można również bezpośrednio uruchomić Notatnik jak każdy inny program i otworzyć w nim plik klucza aktywacyjnego korzystając z opcji menu Plik;
 5. Po otwarciu pliku user.key w Notatniku, należy najpierw usunąć wszelką zawartość jaka się w nim znajduje, a następnie wkleić nowy klucz aktywacyjny i zapisać zmiany (menu Plik -> Zapisz).

7. Nastąpiła utrata bazy danych programu, tj. brak jest danych dokumentów, klientów i produktów - czy mogę je odzyskać?

Możliwość odzyskania danych zależy m.in. od przyczyn ich utraty. Jeżeli komputer został np. skradziony lub z innych powodów nie ma do niego dostępu, wówczas odzyskanie danych będzie możliwe jeśli wcześniej korzystano z usługi Kopia online lub wykonywano kopię zapasową danych samodzielnie. Z kolei w przypadku np. uszkodzenia twardego dysku lub zniszczenia całego komputera również należy skorzystać z tych metod, aczkolwiek jeśli w żaden sposób nie wykonywano kopii zapasowej danych to jedyną szansą ich odzyskania są specjalistyczne usługi odzyskiwania danych z uszkodzonych nośników.

W przypadku jeśli utrata danych nie została jednak spowodowana zaginięciem lub uszkodzeniem sprzętu, a np. tylko awarią systemu operacyjnego, zwykle ich odzyskanie możliwe jest przy pomocy narzędzi oferowanych przez sam program. Zgodnie z opisem jaki można znaleźć w dokumentacji w rozdziale Archiwizacja danych i ustawień na lokalnym komputerze program domyślnie zapisuje bowiem dodatkową kopię bazy danych przy każdym swoim zamknięciu. Aby odzyskać z niej bazę danych należy podjąć następujące kroki:

 1. W menu programu wybrać Narzędzia -> Archiwizacja lokalna;
 2. W oknie które się pojawi przejść na kartę Odzyskiwanie;
 3. Obok pola Plik źródłowy kliknąć przycisk przeglądania katalogów;
 4. W oknie dialogowym jakie się pojawi będzie już zazwyczaj wybrany katalog programu - jeśli nie, należy do niego przejść;
 5. W katalogu programu powinien znajdować się podkatalog Autobackup - należy w niego wejść;
 6. Podkatalog Autobackup zawiera pliki kopii danych, które w nazwie zawierają datę i godzinę ich utworzenia; należy wybrać możliwie najnowszy plik z taką datą i godziną, o której wiadomo, że powinny być jeszcze wtedy wszystkie dane; warto pamiętać, że ostatnie kopie danych mogą być już jednak puste, gdyż mogły zostać utworzone już po awarii - pewną wskazówką jest w tej kwestii rozmiar pliku, który po awarii będzie względnie mały (kilkanaście kilobajtów) w porównaniu z plikami sprzed niej;
 7. Po zaznaczeniu właściwego pliku należy kliknąć przycisk Otwórz; nazwa i ścieżka do tego pliku pojawią się we wspomnianym już polu Plik źródłowy na karcie Odzyskiwanie;
 8. Na tej samej karcie należy kliknąć przycisk Start, co zapoczątkuje procedurę przywracania danych;
 9. Należy sprawdzić czy do bazy danych wróciły dane dokumentów, klientów i produktów; jeśli nie, należy wrócić do kroku nr 6 wybierając wcześniejszy plik; warto też jednak pamiętać, że czasami nie uda się odzyskać danych z ostatniej sesji programu sprzed awarii, gdyż mogła ona skutkować niemożliwością utworzenia dodatkowej kopii danych w podkatalogu Autobackup.

8. Czy mogę używając programu na jednym komputerze obsługiwać jednocześnie wiele firm?

Tak, pod warunkiem, że program zarejestrowano na każdy z tych podmiotów podmiotów (tzn. wykupiono odpowiednią ilość kluczy aktywacyjnych, każdy dla odpowiedniego NIP-u/VAT ID). Dostępne są w tym zakresie 2 opcje:

Wariant 1 - uproszczony:

Dla każdego NIP/VATID należy zainstalować osobną kopię programu w odrębnym katalogu na dysku, wg reguły jedna kopia = jedna firma. W każdej kopii należy wprowadzić jeden z kluczy aktywacyjnych. Ponieważ dane i ustawienia zarejestrowanego programu są przechowywane w całości w jego katalogu, poszczególne kopie nie będą wchodziły ze sobą w konflikt. W razie potrzeby należy ewentualnie utworzyć ręcznie skróty (np. na pulpicie) do każdej z kopii.

Wariant 2 - zaawansowany:

Należy pozostać przy instalacji tylko jednej kopii programu i włączyć w niej tryb obsługi wielu firm. Zasady jego działania opisane są w dokumentacji w rozdziale Obsługa jednej lub wielu firm.


9. W jakim zakresie program DuoKomp Księga Podatkowa wspiera Jednolity Plik Kontrolony (JPK)?

Obecnie dostępna DuoKomp Księga Podatkowa wspiera JPK-VAT w wersji schemy obowiązującej od początku 2018 roku (3). Planowane jest również wprowadzenie wsparcia dla JPK-PKPIR.