Księga Podatkowa
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Aktualna wersja 4.1

DUOKOMP KSIĘGA PODATKOWA 2017 - F.A.Q.

W tym dziale podajemy odpowiedzi na najważniejsze i najczęściej zadawane przez użytkowników programu pytania. Mamy nadzieję, że będzie to pomocne opracowanie. W przypadku zadania nam w przyszłości poniższych pytań drogą mailową lub telefoniczną, odsyłać będziemy do odpowiedzi poniżej.

 1. Czy DuoKomp Księga Podatkowa jest kompatybilna z Windows 10?
 2. Czy mogę przenieść program z jednego komputera na inny zachowując wszystkie dane i ustawienia?
 3. Czy mogę zainstalować program na wymiennym nośniku danych, np. pendrivie, i uruchamiać go z tego nośnika na różnych komputerach?
 4. Czy DuoKomp Księga Podatkowa może działać jako aplikacja wielostanowiskowa w sieci lokalnej?
 5. Przy próbie wydrukowania dokumentu, wyświetlenia jego podglądu lub zapisania do PDF pojawia się krytyczny błąd z komunikatem Serwer RPC jest niedostępny lub podobnym.


1. Czy DuoKomp Księga Podatkowa jest kompatybilna z Windows 10?

Tak, program w przynajmniej najnowszych wersjach działa prawidłowo pod Windows 10.


2. Czy mogę przenieść program z jednego komputera na inny zachowując wszystkie dane i ustawienia?

Tak. Jeżeli kopia programu została już zarejestrowana (wpisano klucz aktywacyjny), można łatwo przenieść całą jego instalację pomiędzy komputerami. Najprostszym sposobem dokonania tego jest skopiowanie katalogu programu na dysk docelowego komputera i ewentualne "ręczne" utworzenie tam skrótu do pliku wykonywalnego (kp.exe). Można też przenieść wybrane pliki zawierające dane (kp.dat), ustawienia (kp.ini) i koniecznie klucz aktywacyjny (user.key) do położonego na innym komputerze katalogu, w którym wcześniej zainstalowano program. Opis przeznaczenia poszczególnych plików jakie można znaleźć w katalogu programu zawarty jest w dokumentacji programu w rozdziale "Instalacja".

Jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia jedynie bazy danych i jest to jednorazowa konieczność, zaleca się skorzystanie z wbudowanego w program narzędzia Archwiwizacja lokalna.... Pozwala ono na zapisanie na źródłowym komputerze pliku zawierającego archiwum bazy danych, który należy skopiować na komputer docelowy. Tam, przy pomocy tego samego narzędzia, można oddtworzyć bazę danych. Więcej inormacji na ten temat znajduje się w dokumentacji programu w rozdziale "Archiwizacja danych na lokalnym komputerze".

Jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia jedynie bazy danych i ma to miejsce często, rekomendowane jest skorzystanie z usługi Kopia online, która jest najwygodniejszym i najszybszym sposobem przenoszenia danych pomiędzy stanowiskami pracy.


3. Czy mogę zainstalować program na wymiennym nośniku danych, np. pendrivie, i uruchamiać go z tego nośnika na różnych komputerach?

Tak, pod warunkiem że do kopii programu zainstalowanej na nośniku wymiennym zostanie wpisany klucz aktywacyjny.

Rekomendowaną do rozważenia alternatywą dla przenoszenia programu na pendrivie jest usługa Kopia online. Rowiązanie to zapewnia większe bezpieczeństwo danych (nie ma ryzyka utraty lub uszkodzenia pendriva) i niesie za sobą mniejsze ryzyko wystąpienia problemów technicznych, choć wymaga zainstalowania programu na każdym stanowisku pracy.


4. Czy DuoKomp Księga Podatkowa może działać jako aplikacja wielostanowiskowa w sieci lokalnej?

I tak i nie. Sam program nie ma bowiem specjalnej wersji sieciowej, ale ze względu na swoje specyficzne właściwości może być uruchamiany na wielu różnych komputerach w sieci lokalnej, pomimo że fizycznie jest zainstalowany tylko na jednym z nich. Ponieważ wszystkie dane i ustawienia zarejestrowanego programu przechowywane są w jego katalogu, można postąpić w poniższy sposób:

 • zainstalować program na wybranym komputerze w sieci, który będzie pełnić rolę "serwera",
 • wprowadzić do tak zainstalowanej kopii programu klucz aktywacyjny,
 • udostępnić katalog programu poprzez udziały systemu Windows, tak aby stał się dostępny dla innych komputerów w sieci,
 • utworzyć na pozostałych komputerach skróty do udostępnionego pliku wykonywalnego programu.

Może zajść potrzeba uzupełnienia tej procedury ustawieniem odpowiednich uprawnień do plików/katalogów/udziałów. Należy też koniecznie pamiętać, że udostępniony program nie powinien być uruchamiany przez wielu użytkowników w tym samym czasie. Poza tym jednak opisane rozwiązanie jest dobrze sprawdzone i pozwala uzyskać większość korzyści wynikających z pracy sieciowej.

Rekomendowaną do rozważenia metodą korzystania z programu na wielu stanowiskach jest usługa Kopia online, która pozwala na błyskawiczne i bardzo wygodne przenoszenie bazy danych pomiędzy stanowiskami pracy. Rowiązanie to jest zasadniczo prostsze we wdrożeniu aniżeli udostępnianie programu w sieci lokalnej i niesie za sobą mniejsze ryzyko wystąpienia problemów technicznych.


5. Przy próbie wydrukowania dokumentu, wyświetlenia jego podglądu lub zapisania do PDF pojawia się krytyczny błąd z komunikatem Serwer RPC jest niedostępny lub podobnym.

Niektóre komponenty programu mogą wymagać dostępu do usługi RPC (Zdalne wywoływanie procedur), który w pewnych sytuacjach nie jest jednak możliwy. Na podstawie dotychczasowych analiz ustaliliśmy najbardziej typowe przyczyny tego problemu i zalecamy zastosowanie jednej z 2 poniższych procedur.

Rozwiązanie 1. Jeżeli w systemie operacyjnym jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczające Comodo:

 1. W zasobniku systemowym Windows (w prawej dolnej części ekranu) należy kliknąć ikonę pakietu Comodo prawym klawiszem myszy.
 2. W menu jakie się pojawi należy wybrać Otwórz....
 3. W oknie jakie się wyświetli należy wybrać opcję Defense+.
 4. Pojawi się lista nierozpoznanych plików. Jeżeli wśród nich znajduje się plik kp.exe, a w kolumnie firma widnieje DuoKomp, jest to plik wykonywalny programu DuoKomp Księga Podatkowa.
 5. Należy zaznaczyć powyższy plik, a następnie wybrać opcję Przenieś do zaufanych plików.

Rozwiązanie 2. W innych przypadkach:

Należy upewnić się, że usługa RPC (Zdalne wywoływanie procedur) jest włączona:

 1. Uruchamiamy Panel Sterowania systemu Windows.
 2. Wybieramy aplet Narzędzia Administracyjne (w Windows Vista i 7 należy najpierw włączyć widok ikon, gdyż w widoku kategorii ta opcja nie jest widoczna).
 3. Klikamy dwa razy w pozycję Usługi.
 4. Na liście jaka się pojawi szukamy usługi Bufor wydruku.
 5. Zaznaczamy tę usługę na liście, klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Właściwości.
 6. Na karcie ustawień usługi powinna być wybrana opcja Typ uruchomienia: Automatyczny. Jeśli tak nie jest, należy to zmienić. Konieczny wówczas będzie restart komputera.