Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Aktualna wersja 5.0
DuoKomp Księga Podatkowa 2017 - kpir, vat, amortyzacja, lista płac

DuoKomp Księga Podatkowa 2018 JPK - AKTUALNOŚCI

16-02-2018 | DuoKomp Księga Podatkowa 2018 (wersja 5.0)

Opublikowaliśmy całkowicie nową edycję programu na rok 2018. Wersja 5.0 zawiera przede wszystkim wsparcie dla najnowszej schemy JPK-VAT(3). Wszyscy użytkownicy programu, którzy od początku bieżącego roku objęci są obowiązkiem comiesięcznego wysyłania JPK-VAT, bądź obowiązek ten ciążył na nich już wcześniej, powinni dokonać aktualizacji do wersji 5.0 odpowiednio wcześniej przed wygenerowaniem i wysłaniem JPK-VAT za miesiąc styczeń 2018 roku. Aktualny Klient JPK udostępniany przez Ministerstwo Finansów nie zapewnia już wsparcia dla wersji JPK-VAT obowiązującej w roku porzednim.

14-11-2017 | DuoKomp Księga Podatkowa 2017 (wersja 4.2)

Opublikowaliśmy nową wersję programu zawierającą wsparcie dla importu danych z najnowszych Prostych Faktur 3.0. Przypominamy przy tej okazji, że najnowsze Proste Faktury umożliwiają tworzenie jednolitych plików kontrolnych JPK-FA. Natomiast programem właściwym do tworzenia JPK-VAT przeznaczonego do comiesięcznego wysyłania organom skarbowym jest program księgowy, taki jak właśnie DuoKomp Księga Podatkowa. Zawiera ona wsparcie dla JPK-VAT już od wersji 4.1 - patrz wcześniejsze informacje na tej stronie.

Archiwum aktualności