Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Aktualna wersja 6.1
DuoKomp Księga Podatkowa 2017 - kpir, vat, amortyzacja, lista płac

DuoKomp Księga Podatkowa 2019 JPK - AKTUALNOŚCI

25-06-2019 | DuoKomp Księga Podatkowa 2019 wersja 6.1

Ukazała się nowa wersja programu zapewniająca kompatybilność z usługą Kopia online po 12 czerwca 2019. Użytkownicy programu DuoKomp Księga Podatkowa korzystający również z usługi Kopia online powinni dokonać aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji. Ze względu na niezależne od nas zmiany technologiczne po stronie dostawcy serwera usługi, połączenie się usługą przy pomocy starszych wersji oprogramowania nie jest już więcej możliwe.

13-05-2019 | DuoKomp Księga Podatkowa 2018 / 2019 - biuletyn techniczny

W związku ze zgłoszeniem przez użytkowników problemów w zakresie wydruku podatkowej księgi przychodów i rozchodów z programu DuoKomp Księga Podatkowa, publikujemy poniższy biuletyn techniczny wraz z zaleceniami dalszego postępowania dla użytkowników.

08-04-2019 | DuoKomp Księga Podatkowa 2019 (wersja 6.0)

Dostępna jest już nowa edycja programu przewidziana na rok 2019. Wprowadza ona szereg bardzo przydatnych usprawnień oraz zawiera aktualne kalkulatory i poglądowe wzory deklaracji VAT-7. Nowe funkcjonalności obejmują zwłaszcza proporcjonalne rozliczanie zakupów, wyszukiwanie w księdze i ewidencjach oraz ulepszone pole wprowadzania wartości netto, VAT i brutto. Ponieważ są to rzeczy z jakimi na bieżąco mają do czynienia wszyscy użytkownicy, mówimy o bardzo dużym ułatwieniu i przyspieszeniu pracy z programem.

12-09-2018 | DuoKomp Księga Podatkowa 2018 wersja 5.1 – tworzenie JPK-PKPIR

Od 1 lipca 2018 znacznemu rozszerzeniu uległy obowiązki podatników w zakresie udostępniania administracji skarbowej jednolitego pliku kontrolnego (JPK) w różnych jego odmianach. W przypadku programu DuoKomp Księga Podatkowa oznacza to, że oprócz dobrze znanego już JPK-VAT użytkownicy muszą mieć możliwość wytworzenia na żądzanie uprawnionego organu również JPK-PKPIR. Funkcjonalność tę wprowadza DuoKomp Księga Podatkowa 5.1.

Archiwum aktualności