Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Aktualna wersja 1.5.2
DuoKomp Sprzedaż i Magazyn – przyjazny program do zarządzania sprzedażą

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Aktualności

14-06-2021 | Błąd 1400 (nieprawidłowe dojście do okna) w programie DuoKomp Sprzedaż i Magazyn – komunikat techniczny

Ze względu na zgłaszanie przez niektórych użytkowników programów DuoKomp Sprzedaż i Magazyn oraz Proste Faktury problemu polegającego na pojawianiu się błędu systemowego o kodzie 1400 (“nieprawidłowe dojście do okna”), przedstawiamy jego bliższy opis oraz możliwe rozwiązania:

05-01-2021 | DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.5.2

Z początkiem nowego roku udostępniamy również nową wersję programu. Zawiera ona w szczególności ułatwienia w zakresie tłumaczeń dokumentów oraz opisywania na nich sprzedawcy lub inaczej nazwanego wystawcy. Część użytkowników ucieszy też niewątpliwie rozszerzenie opcji sposobów płatności o pozycję “płatność online”.

09-11-2020 | DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.5.1 - wsparcie dla JPK-V7M/K

Poczynając od okresów za październik 2020 oraz IV kwartał 2020 wprowadzone zostały nowe struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK-V7M oraz JPK-V7K. Zastępują one dotychczasowe JPK-VAT i deklarację VAT-7. To ważna zmiana, która pociąga za sobą aktualizację większości naszych aplikacji. Program DuoKomp Sprzedaż i Magazyn w wersji 1.5.1 zapewnia:

  • ograniczone wsparcie dla tworzenia JPK-V7M/K na potrzeby wymiany danych z innymi systemami,
  • nowe funkcje i ustawienia w zakresie księgowania VAT celem ułatwienia wymiany danych w zakresie przewidzianym JPK-V7M/K, w tym wymiany danych z programem DuoKomp Księga Podatkowa.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy w pierwszej kolejności zapoznać się z poniższym materiałem:

01-07-2020 | DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.5 - wyszukiwanie kontrahentów w REGON

Również w programie Sprzedaż i Magazyn dostępna jest od teraz integracja z usługą wyszukiwania kontrahentów w Bazie Internetowej REGON. Podobnie jak w pozostałym naszym oprogramowaniu, gdzie ta funkcja już jest lub będzie dostępna w przyszłości, nie wymaga ona sama w sobie dodatkowej aktywacji, ani tym bardziej opłaty. Wystarczające są:

  • aktualna licencja obejmująca wersję 1.5 programu,
  • zainstalowanie na ogólnych zasadach na serwerze oraz stanowiskach roboczych powyższej wersji,
  • zaakceptowanie regulaminu usługi z poziomu aplikacji Manadżer Serwera.

Więcej na ten temat, w tym szczegółowe instrukcje użytkowania, znaleźć można w dokumentacji programu oraz w artykule w archiwum newslettera:

Archiwum aktualności