Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.4

Kalkulator wynagrodzenia za pracę on-line

Kalkulator wynagrodzenia za pracę ma zastosowanie do wynagrodzeń wynikających z Kodeksu Pracy z uwzględnieniem specyficznych dla umowy o pracę zasad opodatkowania i ubezpieczenia.

Kwota wynagrodzenia

PIT
Stawka podatku:
Uwzględnij kwotę zmniejszającą
Miejsce zatrudnienia:
Zwolnienie z podatku
ZUS
Ubezpieczenie wypadkowe - stawka (%):
Uwzględnij składkę na FP

ParametrPracownikPracodawca
Wynagrodzenie brutto
Koszty uzysk. przychodun/d
Dochódn/d
Ubezp. emerytalne
Ubezp. rentowe
Ubezp. chorobowen/d
Ubezp. wypadkowen/d
FPn/d
FGŚPn/d
Podstawa obliczenia podatkun/d
Zmniejszenie podatkun/d
Obliczony podatekn/d
Ubezp. zdrowotnen/d
Podatek należnyn/d
Wynagrodzenie netton/d

Kalkulator wynagrodzenia za pracę - Pomoc