Kopia online
Ochrona i współdzielenie danych

Kopia online - Usługa

Co to jest Kopia online i do czego służy?

Kopia online jest dodatkową usługą dostępną dla zarejestrowanych użytkowników programów Proste Faktury, DuoKomp Sprzedaż i Magazyn, DuoKomp Księga Podatkowa i DuoKomp Delegacje. Pozwala ona na zapisywanie kopii baz danych i ustawień tych aplikacji w zdalnym katalogu w internecie. Najważniejsze zastosowania usługi to:

 • Zabezpieczenie danych i ustawień przed utratą na skutek zdarzeń losowych lub działań innych osób, takich jak:
  • kradzież, awaria lub zniszczenie komputera,
  • awaria oprogramowania lub atak wirusa,
  • przypadkowe lub celowe skasowanie.
  Dane i ustawienia są wówczas bezpieczne, ponieważ jeśli ich kopia znajduje się poza lokalnym komputerem, to nie jest narażona na skutki zdarzenia, które ten komputer dotknęło.

 • Wygodne przenoszenie danych i ustawień pomiędzy komputerami jeżeli użytkownik korzysta z kilku kopii programu w różnych fizycznych lokalizacjach (dotyczy programów innych niż DuoKomp Sprzedaż i Magazyn, gdyż ten ostatni z założenia posiada innego rodzaju rozwiązanie w postaci architektury klient-serwer). Wysłanie kopii danych lub ustawień do zdalnego katalogu i pobranie ich na docelowym komputerze jest wówczas najwygodniejszym sposobem ich transferu.

Korzystanie z usługi Kopia online jest bezpieczne, gdyż transmisja danych odbywa się poprzez zaszyfrowane połączenie (SSL). Dodatkowo zaleca się użytkownikom utworzenie hasła dostępu do usługi.

Poglądowy schemat działania usługi Kopia online
Kliknij obrazek aby powiększyć

Przy pomocy jakich narzędzi mogę skorzystać z usługi?

Korzystanie z usługi odbywa się bezpośrednio poprzez interfejs programów Proste Faktury, DuoKomp Księga Podatkowa i DuoKomp Delegacje, a także poprzez Menedżer Serwera programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn. Pierwsze 3 z nich posiadają odpowiednią opcję w menu głównym, a w razie włączenia interfejsu rozszerzonego - również w pasku narzędzi okna głównego.

W Menedżerze Serwera programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn odpowiednia opcja znajduje się na karcie Archiwizacja.

Okno programu jakie się pojawi po kliknięciu wymienionych opcji zapewnia dostęp do wszystkich funkcjonalności usługi.

Jak mogę aktywować usługę?

Aktywacji można dokonać na tej stronie internetowej:

 • jednocześnie ze złożeniem zamówienia na klucz aktywacyjny do wybranego programu (dodatkowa opcja w standardowym formularzu zamówienia klucza),
 • niezależnie od zamówienia klucza aktywacyjnego, w dowolnym czasie (odrębny formularz przeznaczony tylko do tego celu).

Poza zastrzeżeniem, że usługa jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników wymienioncych programów, nie ma ona związku z tym jaki klucz aktywacyjny posiada użytkownik i czy jest on aktualnie ważny. Jest to również zawsze jedna usługa powiązana z wszystkimi wymienionymi programami na raz - jedna aktywacja umożliwia korzystanie z Kopii zapasowej on-line w każdej z tych aplikacji.

Każdy zarejestrowany użytkownik może jednorazowo uruchomić usługę w trybie testowym, na ograniczony okres czasu, co pozwala na dokładne zapoznanie się z jej działaniem przed podjęciem decyzji o wykupieniu aktywacji. Uruchomienia trybu testowego można dokonać bezpośrednio w oknie w programie.