Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Aktualna wersja 5.1
DuoKomp Księga Podatkowa 2017 - kpir, vat, amortyzacja, lista płac

DuoKomp Księga Podatkowa 2018 JPK - AKTUALNOŚCI

12-09-2018 | DuoKomp Księga Podatkowa 2018 wersja 5.1 – tworzenie JPK-PKPIR

Od 1 lipca 2018 znacznemu rozszerzeniu uległy obowiązki podatników w zakresie udostępniania administracji skarbowej jednolitego pliku kontrolnego (JPK) w różnych jego odmianach. W przypadku programu DuoKomp Księga Podatkowa oznacza to, że oprócz dobrze znanego już JPK-VAT użytkownicy muszą mieć możliwość wytworzenia na żądzanie uprawnionego organu również JPK-PKPIR. Funkcjonalność tę wprowadza DuoKomp Księga Podatkowa 5.1.

16-02-2018 | DuoKomp Księga Podatkowa 2018 (wersja 5.0)

Opublikowaliśmy całkowicie nową edycję programu na rok 2018. Wersja 5.0 zawiera przede wszystkim wsparcie dla najnowszej schemy JPK-VAT(3). Wszyscy użytkownicy programu, którzy od początku bieżącego roku objęci są obowiązkiem comiesięcznego wysyłania JPK-VAT, bądź obowiązek ten ciążył na nich już wcześniej, powinni dokonać aktualizacji do wersji 5.0 odpowiednio wcześniej przed wygenerowaniem i wysłaniem JPK-VAT za miesiąc styczeń 2018 roku. Aktualny Klient JPK udostępniany przez Ministerstwo Finansów nie zapewnia już wsparcia dla wersji JPK-VAT obowiązującej w roku porzednim.

Archiwum aktualności