Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Aktualna wersja 7.3
DuoKomp Księga Podatkowa 2017 - kpir, vat, amortyzacja, lista płac

DuoKomp Księga Podatkowa 2020 JPK - AKTUALNOŚCI

09-11-2020 | DuoKomp Księga Podatkowa 2020 wersja 7.3 - wsparcie dla JPK-V7M/K

Poczynając od okresów za październik 2020 oraz IV kwartał 2020 wprowadzone zostały nowe struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK-V7M oraz JPK-V7K. Zastępują one dotychczasowe JPK-VAT i deklarację VAT-7. DuoKomp Księga Podatkowa w najnowszej wersji 7.3 zapewnia pełne wsparcie dla tworzenia struktur JPK-V7M/K. Wiąże się to również ze zmianami w programie w zakresie rozliczania VAT, dzięki którym możliwe jest wprowadzenie i zarządzanie wszystkimi informacjami niezbędnymi do wytworzenia nowych struktur.

Ze względu na istotność zmian oraz pewien stopień skomplikowania związanych z nimi nowych danych i ustawień, prosimy w pierwszej kolejności i z rozsądnym wyprzedzeniem zapoznać się z poniższym materiałem:

13-07-2020 | DuoKomp Księga Podatkowa 2020 wersja 7.2 - import danych z programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn

Udostępniliśmy nową przydatną funkcjonalność programu w postaci importu danych z faktur wystawionych w programie DuoKomp Sprzedaż i Magazyn. Jest ona bliźniaczo podobna do dobrze już znanego użytkownikom importu danych z programu Proste Faktury i zintegrowana w dokładnie tym samym interfejsie. Teraz jednak możliwa jest integracja również z naszym bardziej zaawansowanym rozwiązaniem sprzedażowym. Domyka to też w jeden spójny system całość naszego oprogramowania sprzedażowo-księgowego.

05-06-2020 | DuoKomp Księga Podatkowa 2020 wersja 7.1

Opublikowaliśmy nową wersję Księgi Podatkowej, która zapewnia kompatybilność z importem danych z programu Proste Faktury 3.5. Poprzednia wersja Księgi Podatkowej oznaczona numerem 7.0 zapewnia kompatybilność z Prostymi Fakturami jedynie do wersji 3.4.1 włącznie - użytkowników obu programów korzystających z funkcji wymiany danych pomiędzy nimi prosimy o wzięcie tej okoliczności pod uwagę z odpowiednim wyprzedzeniem.

Do programu dołączony jest również najnowszy pakiet Kalkulatorów i weryfikatorów. Ma to znaczenie ze względu na ostatnie częste zmiany stawek odsetek cywilnoprawnych spowodowane kilkoma pod rząd zmianami stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Archiwum aktualności