Kopia online
Ochrona i współdzielenie danych

KOPIA ONLINE - F.A.Q.

W tym dziale podajemy odpowiedzi na najważniejsze i najczęściej zadawane przez użytkowników pytania. Mamy nadzieję, że będzie to pomocne opracowanie. W przypadku zadania nam w przyszłości poniższych pytań drogą mailową lub telefoniczną, odsyłać będziemy do odpowiedzi poniżej.

  1. Mam zainstalowany więcej niż tylko jeden program wspierający Kopię online. Czy w związku z tym muszę aktywować usługę dla każdego programu oddzielnie?
  2. Wysłałem na serwer dane z jednej instalacji programu i nie mogę prywrócić ich na innym komputerze - pojawia się komunikat o uszkodzonym archiwum. Co się stało?
  3. Posiadam bezterminową licencję na Proste Faktury 1.x. Czy mogę korzystać z Kopii online?


1. Mam zainstalowany więcej niż jeden program wspierający Kopię online. Czy w związku z tym muszę aktywować usługę dla każdego programu oddzielnie?

Usługa Kopia online jest zawsze jedna niezależnie od tego ile spośród wspieranych programów - Proste Faktury, Sprzedaż i Magazyn, Delegacje, Księga Podatkowa - użytkownik zarejestrował. Po połączeniu się z usługą za pomocą któregokolwiek z tych programów widoczne będą wszystkie zapisane na serwerze dane i ustawienia, niezależnie od tego z którego programu pochodzą.


2. Wysłałem na serwer dane z jednej instalacji programu i nie mogę prywrócić ich na innym komputerze - pojawia się komunikat o uszkodzonym archiwum. Co się stało?

Najprawdopodobniej kopia danych została wysłana na serwer przy pomocy nowszej wersji programu aniżeli ta, przy pomocy której próbuje się te dane przywrócić. Jeśli korzystamy z Kopi online, należy zasadniczo pilnować, aby na wszystkich komputerach była zainstalowana ta sama, najlepiej najnowsza wersja programu.

Jeśli korzystamy z więcej niż jednej aplikacji wspierającej usługę Kopia online, mogło się też zdarzyć, że przez pomyłkę próbujemy przywrócić dane pochodzące z innego programu.


3. Posiadam bezterminową licencję na Proste Faktury 1.x. Czy mogę korzystać z Kopii online?

Jest to możliwe pod warunkiem zainstalowania ostatniej dostępnej wersji Prostych Faktur 1.x - 1.9.5. Jednak będzie wówczas dostępna tylko pierwsza wersja usługi Kopia online, która nie zawiera wszystkich obecnie dostępnych funkcji. Aby przy pomocy programu Proste Faktury skorzystać z wszystkich możliwości usługi Kopia online, należy dokonać aktualizacji do najnowszych wersji tej aplikacji.