Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Aktualna wersja 7.4

DuoKomp Księga Podatkowa 2020 JPK 7.4 - Dokumentacja

Rozdział 1.
WSTĘP

Spis treści 

DuoKomp Księga Podatkowa to wygodny w obsłudze program przeznaczony do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir), rozliczania VAT, wynagrodzeń oraz ewidencji środków trwałych i rozliczania amortyzacji.

Wśród szczegółowych możliwości programu występują:

Program uwzględnia stan prawny na dzień 1 października 2020 r., opierając się w szczególności na następujących aktach prawnych:

  • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Spis treści Do góry